Top Employer 2020 – säilitasime oma tiitli ka sel aastal

Top Employer 2020
Top Employer 2020

Top Employeri Instituut on ülemaailmne organisatsioon, mis tunnustab tipptasemel personalipraktikaid. Tänaseks on Top Employer jaganud tunnustust üle 1600 organisatsioonile maailmas. Meie oleme Eestis ainuke, kellele on Top Employeri tiitel välja antud.

Protsess koosneb enesehinnagust (üle 1000 küsimust, kümme valdkonda), mis jagunevad viide erinevasse kategooriasse: poliitikad ja strateegiad; juhtkonna panus poliitikate ja tegevuste elluviimisel; praktikad; mõõtmine (KPI’d); tehnoloogiliste vahendite kasutamine. Järgneb valideerimisprotsess instituudi esindaja eestvedamisel, mille käigus tuleb jagada täiendavaid selgitusi ja esitada tõendav dokumentatsioon. Peale tulemuste avaldamist antakse organisatsioonidele tagasisidet ja soovitusi, millele tasuks veel tähelepanu pöörata. Lisaks on kõigil võimalik tutvuda Top Employeri poolt kogutud parimate praktikadega.

Teemad, mida hinnatakse:

  • Talendistrateegia
  • Tööjõu planeerimine
  • Talentide värbamine
  • Uute töötajate sisseelamine
  • Koolitamine ja arendamine
  • Tulemusjuhtimine
  • Leadershipi arendamine
  • Karjääri ja järelkasvu juhtimine
  • Tasustamine ja hüved
  • Organisatsioonikultuur

 

Saint-Gobain Eesti ettevõtete tugevusteks on hinnatud tööjõu planeerimist, juhtide arendamist ja karjääri/järelkasvu juhtimist. Suuremat tähelepanu vajab veel digilahenduste olemasolu ja kasutamine.

Tunneme tiitli üle uhkust ja see on meie ettevõtte jaoks suur tunnustus.