Knowledge partner

Knowledge partner _ Saint Gobain

Kogenud koostööpartner keskkonnasäästlike hoonete valdkonnas

Me investeerime jätkusuutlikesse ja keskkonnasõbralikesse ehitusprotsessidesse ning see on meie sisemine tugevus. Meil on kogenud eksperdid säästva ja keskkonnasõbraliku ehitamise alal. Oleme avatud ja soovime teha koostööd uuendusmeelsete partneritega jätkusuutliku ehituse edendamiseks ja usume kindlalt, et oleme ehitustööstuse väärtusahelas enam kui lihtsalt materjali tarnija.
CTA-_520x220_1_0

Tunnustatud eeskuju

Saint-Gobaini kindel eesmärk juhtida tähelepanu jätkusuutlikkusele ja jätksuutlikele hoonetele on kõigile ilmselge ning me võime tõdeda, et meie püüdlused on kandnud vilja ja leidnud tunnustust ka

Sustainable committed hero

Koostööpartner jätkusuutlikkuse valdkonnas

Jätkusuutlikuma ehitatud keskkonna nimel teeb Saint-Gobain koostööd mitme suure organisatsiooniga (nt

Sustainable sustainablehero hero

Jätkusuutlike arendustegevuste nõustamine

Jätkusuutlikkuse teema on Saint-Gobaini jaoks oluline. Selletõttu on loodud vastav töögrupp, mille eesmärgiks on jätkusuutlike arendustegevuste nõustamine.