Soojusmugavus

Soojusmugavus tähendab, et siseruumid ei ole liiga külmad ega palavad, sest see mõjutab meie heaolu ja töövõimet.

Siseõhu kvaliteet

Lisaks siseõhu temperatuurile on oluline tagada, et õhuniiskus, soojusallikad ja ventilatsioon oleksid optimaalses tasakaalus. Siseõhu kvaliteet on tänapäeval üks tähtsamaid elamismugavuse mõõdupuid. Optimaalne siseõhu kvaliteet eeldab reguleeritud ventilatsioonisüsteemi, millega on enamasti seotud soojuse salvestamine väljuvast õhust.  

Toasoe aastaringselt

Tänapäeval oodatakse elamutelt palju muudki kui ainult kaitset loodusjõudude vastu. Majad peavad pakkuma elanikele igas suhtes kvaliteetset ja turvalist elukeskkonda. Samal ajal kui tippklassi energiatõhusus on saanud üldlevinud normiks, soovivad pered nautida ühtlast ja meeldivat toasooja läbi kogu aasta.

Michael Thornblad
Kombinatsioon hea õhukvaliteedi, sobiva temperatuuri, hea akustika ja valguse osas on väga tähtsad sisekeskkondade loomisel. Kõik need tegurid peavad olema tasakaalus ja kohandatud inimeste vajadustega.
Michael Thornblad
Turundusdirektor, Saint-Gobain Põhja- ja Baltimaades
Back top