Thermal

Comfort thermal hero

Soojusmugavus

Soojusmugavus tähendab, et siseruumid ei ole liiga külmad ega palavad, sest see mõjutab meie heaolu ja töövõimet.

Siseõhu kvaliteet

Lisaks siseõhu temperatuurile on oluline tagada, et õhuniiskus, soojusallikad ja ventilatsioon oleksid optimaalses tasakaalus.

Siseõhu kvaliteet on tänapäeval üks tähtsamaid elamismugavuse mõõdupuid. Optimaalne siseõhu kvaliteet eeldab reguleeritud ventilatsioonisüsteemi, millega on enamasti seotud soojuse salvestamine väljuvast õhust.

Head akustilised tingimused

Me magame rahulikumalt ja suudame paremini keskenduda, kui meid ei sega häirivad helid. Ruumis on meeldivam suhelda, kui hääled kõlavad selgelt ja on sobiva tugevusega. Meie lahenduste abil on võimalik luua head akustilised tingimused, tagades hea heliisolatsiooni ja -neelduvuse.

Loe lähemalt hea helikeskkonna loomisest Ecophoni kodulehelt