Innovation

Innovation hero

Innovatioon

Saint-Gobaini strateegia keskmes on uurimis- ja arendustegevus. Kontserni uurimistegevuses keskendutakse läbimurdelistele uuendustele, kuid täiustatakse ka pidevalt tooteid, protsesse ja teenuseid olles seejuures avatud ja tähelepanelikud klientide vajaduste suhtes.

ARVESTAME TURU VAJADUSTEGA

Meie uurimis- ja arendustegevus põhineb avatusel, klientide vajaduste mõistmisel, säästval arengul ja tulevikuterndidel. 

Sidusrühmade koostöö ja partnerlus on meie arendustöö oluliseks osaks. Meie jaoks on koostöö ülikoolide, teadusasutuste ja avaliku sektori ning teiste uuendusmeelsete ettevõtjatega võimalus meie tooteid ja lahendusi veelgi paremaks muuta.

Kohalik ehitustava ja seadusandlus võivad sõltuvalt geograafilisest asukohast ja kliimatingimustest oluliselt erineda. Seepärast investeerime kohalikesse teadus- ja arendustegevustesse.

ÖKOINNOVATSIOONI SUUNA ARENDAMINE

Saint-Gobain on seadnud eesmärgi teha kõigi ehitustööstusele mõeldud tootesarjadele olelusringi hindamine.

Olelusringi hindamine on teaduslik meetod toote potentsiaalse keskkonnamõju igakülgseks analüüsimiseks mitme kriteeriumi põhjal alates tootmiseks vajaliku tooraine hankimisest kuni toote müügi, paigaldamise, kasutamise, kasutusaja lõppemise ja taaskasutusega.

Kui toote ökoloogilise jalajälje suurus on kindlaks tehtud, saab kontsern olelusringi hindamise tulemuste põhjal alustada selle keskkonnamõju vähendamist, luues sellega uut väärtust. Just need ongi Saint-Gobaini ökoinnovatsiooni strateegia kaks eesmärki. Kontserni ökoinnovatsioon peaks looma klientidele lisaväärtust: neile pakutakse tooteid ja lahendusi, mis vähendavad hoonete ja taristute keskkonnamõju kogu olelusringi vältel. Ökoinnovaatiline toode või lahendus aitab vähendada hoonetes ja taristutes ressursside (eelkõige energia ja vee) kasutamist ja avaldab kogu elutsükli vältel väiksemat keskkonnamõju.

Ökoinnovaatiliste toodete ja lahenduste osakaal kontserni uuenduste seas on kasvamas. Mõned näited Saint-Gobaini ökoinnovaatilistest toodetest, mis on turule toodud: 

  • 2009: PAMi kergemad Blutop-torud
  • 2009: Verallia keskkonnahoidliku disainiga EcoVa-pudelid
  • 2010: Saint-Gobain Glassi pliivabad peeglid Miralite Revolution
  • 2012: komposiitmaterjalist weber.therm A200 isolatsioonisüsteemid välisseintele koos korhviga weber.pas
  • 2013: Saint-Gobain Performance Plasticsi uued Tygon®-biotorud, mis ei sisalda ftalaate ega BPAd
  • 2013: Saint-Gobain Sekuriti kuumustpeegeldav esiklaas SGS CoolCoat, mis vähendab kliimaseadme kasutamise vajadust ja seeläbi kütusekulu, muutes autosõidu keskkonnasäästlikumaks


Saint-Gobaini eesmärk on juurutada ökoinnovatsiooni põhimõtteid kogu organisatsioonis veelgi süstemaatilisemalt. See tähendab teadlikkuse suurendamist ja põhjaliku väljaõppe andmist tootearendajatele, aga ka turustus-, hanke-, töötervishoiu- ja tööohutuse-, keskkonna- ja tootmismeeskondadele. Ökoinnovatsioon peab toimuma süsteemselt ja eeldab kõigi osapoolte koostööd. Meeskonnad peavad omama vahendid eesmärkide määratlemiseks ning vajalikke ressursse nende saavutamiseks.​