Visual

Comfort visual hero

Valgustingimused

Hea valgustus ja iseäranis päevavalgus mõjub hästi meie heaolule, töövõimele ja bioloogilisele kellale, mis reguleerib une ja ärkveloleku vaheldumist.

Mis on valgusmugavus

Ilma valguseta ei oleks peaaegu üldse elu ning ilma inimesteta oleks maailm väga teistsugune koht. Seetõttu on inimkonna jaoks valgus tihedalt seotud soojuse, turvalisuse, tervise ja õnnega.

Visuaalne ühendus välismaailmaga on samuti optimaalse heaolu tunnetamise seisukohalt väga oluline. Me kõik mõistame, et kui töötamine väheste akendega kontoris, isegi piisavate valgustingimuste korral, on täiesti erinev sellest kui kontoris on loomuliku valguse allikatena suured aknapinnad. Teaduslikud uuringud näitavad loomuliku valguse positiivseid mõjusid nii meeleolule, tööga rahulolule kui ka tootlikkusele.

Kuidas tagada valgusmugavus?

20 aastat tagasi keskenduti enamikes valgusega seotud uuringutes sellele, kuidas tagada teatud ülesannete täitmiseks piisav kunstlik valgustus. Nüüdseks on kehtivad uued nõudmised hoonete energiatõhususele ja on tekkinud küsimused kunstliku valguse mõju kohta inimese tervisele. See paneb meid ümber hindama loodusliku päevavalguse eeliseid ja vaatama uuesti läbi meetodeid, kuidas luua visuaalselt mugavaid hooneid. Kuigi valgusallikate tehnilisi omadusi arendatakse üha edasi, ei ole siiani suudetud päevavalgust täielikult jäljendada. Ka täisspektraalset lampi kasutades ei ole võimalik loodusest saadavat valgust asendada. Teadusuuringud näitavad, et igal päikese spektrivärvusel on organismi elunditele oma kindel mõju ning et sageli saavad haigused alguse just siis, kui organism ei saa piisaval määral mõne spektrivärvusega valgust. Tehisvalguses mõningad värvid kas puuduvad või on nõrgalt esindatud ja seetõttu võib kunstlik valgustus tuua kaasa terviseprobleeme.

Päevavalgus annab oma intensiivsuse ja värvitoonide erinevuste kaudu teavet kellaaja, aastaaja või ilmastiku kohta, mis aitab meil hoida psühholoogilist ja sotsiaalset tasakaalu. Loomulik valgus mängib ka olulist rolli hoone esteetilise kvaliteedi määratlemisel - päevavalgust tulvil ruumid tunduvad loomulikult ilusamad  ja avaramad. Lisaks lampide valikule tuleb siseruumides pöörata tähelepanu ka dekoratsiooniks kasutatavatele värvidele, mis võivad üht või teist tooni paremini esile tuua ja seeläbi ka meeleolu mõjutada. Värvide mõju ruumis haakub igati valguse mõjuga, sest vaid loodusliku valguse juures on võimalik näha värve nende õigetes toonides. Valgus ei mõjuta aga üksnes seda, mida ja kuidas me näeme, vaid ka paljusid teisi organismi protsesse, millest üheks olulisimaks on ööpäevarütm.

Kuidas kujundada valgusmugavust?

Loodusliku valguse kättesaadavus varieerub pidevalt - sõltuvalt geograafilisest asukohast, aastaajast ja kellaajast. Seetõttu on pideva valguskvaliteedi tagamine optimaalse visuaalse mugavuse loomiseks üpriski keeruline väljakutse.

Üldiselt peetakse tasakaalu loodusliku ja kunstliku valgustuse vahel parimaks lahenduseks. Päevavalgus ja visuaalsed vaated ning kontrastsus kohtvalgustuse ja ümbritseva valguse vahel koos sisekujundusega mängivad olulist rolli meie valgusmugavuses.

Rusikareeglina olgu igas toas vajadusele vastav valgustihedus ja valgustemperatuur: magamistoas ja elutoas sooja spektriga lahendus, kodukontoris või tööruumis külmema spektriga valgustus. Valgus ei ole vajalik ainult nägemiseks vaid see mõjutab oluliselt meie füsioloogiat, ainevahetust ja käitumist läbi selle, et annab meie ajule märku, kas on öö või päev. Valgus stimuleerib aju aktiivsust, parandab erksust ja meeleolu ning mitmete kognitiivsete ülesannete sooritamist.

KAS SA TEADSID, ET ... ?

... kontorid, kus on parema vaatega aknad suureneb töö efektiivsus 7-12% võrra.

... kodu valides nimetatakse tihti loomulikku valgust kui teist olulist põhikriteeriumit peale asukoha.