A commited partner

Sustainable committed hero

Koostööpartner jätkusuutlikkuse alal

Jätkusuutlikumalt ehitatud keskkonna nimel teeb Saint-Gobain koostööd mitme suure organisatsiooniga (nt Green Building Council).

Saint-Gobain ja Green Building Council (GBC)

Saint-Gobainil on tihedad sidemed Green Building Council (GBC) organisatsiooniga kõikjal maailmas. Oleme Green Building Councili üks suuremaid koostööpartnereid.

Kuulume rohkem kui 35 riigis GBC nõukogusse, osaleme Põhja- ja Baltimaade kõigi seitsme riigi organisatsiooni tegevuses ning Rootsis, Taanis ja Lätis kuulume ka juhatusse.

Oleme samuti BC Euroopa võrgustiku koostööpartner.

Lisaks osaleme ettevõtete nõuandekomitee liikmena rahvusvahelise GBC strateegia väljatöötamises.

Muud rahvusvahelised koostööalgatused

Jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise nimel tuleb teha tihedat koostööd.

Kuulume World Business Council for Sustainable Development ärinõukogusse (WBCSD), osaledes aktiivselt organisatiooni algatustes, mis on seotud kliimamuutustega, hoonete energiatõhususe, jätkusuutlike linnade ja ringmajandusega.

Oleme Pariisi kliimakonverentsil COP21 moodustatud Rahvusvahelise hitusliidu liige ja ka üks vähestest ettevõtetest, mis on ühinenud Säästva Ehituse Liiduga, mille alla on koondunud rohelise ehituse sertifitseerimise valdkonnast BREEAM ja DGNB.

Lisaks oleme kaasatud ka rahvusvahelisse ettevõtmisse Renovate Europe.

Regionaalsed koostööprojektid

Saint-Gobaini Põhjamaade regioon on kaasatud uute lahenduste väljatöötamisse jätkusuutliku ehituse projetide valdkonnas.

Näiteks osaleme Taani projektis REBUS (hoonete jätkusuutlik renoveerimine). Selle koostööalgatuse keskmes on sotsiaalmajad ning eesmärk on vähendada olemasolevate ehitiste energiakulu vähemalt 50%, piirata ressursside tarbimist 30% ja parandada efektiivsust 20%.  Selles projektis on renoveerimistööd viidud tööstuslikule tasemele tagades samal ajal hoonetes head ja tervislikud elutingimused.

Olime jätkusuutlike lahenduste tarnija Roheliste Lahenduste Keskuse rajamisel Taanis, Bornholmi saarel.