Seminar KESTLIKU EHITUSE SUUNAS

seminar kestliku ehituse suunas
seminar kestliku ehituse suunas

Ettevõtted Saint-Gobain Eesti, Ruukki Products ja Roof.it Solar Energy korraldasid ühiselt 01. veebruaril Kruiisiterminali kaunis hoones seminari KESTLIKU EHITUSE SUUNAS arhitektidele ja projekteerijatele.

Seminar oli osalejaterohke ja käsitleti nii materjalide, toodete, lahenduste kui ka tervikhoonete keskkonnajalajälge, millest meie jalajälg tekib ning tutvustatakse CO2 arvestamise metoodika uuendusi, et planeerida võimalikult vähest keskkonnakahju.

Seminari programm leitav Ehituskeskuse kodulehelt