Eco-Innovation & Commitments

Sustainable ecoinnovation hero

Ökoinnovatsioon ja kohtustused

Saint-Gobainis ollakse veendunud, et meil tuleb näha praegu vaeva tulevikulahenduste nimel. Me soovime olla uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste pakkumise osas esirinnas ning oleme valmis ühiselt töötama välja uue põlvkonna lahendusi.

ÖKOINNOVATSIOON

Meie ambtsiooniks on luua klientidele olulisi väärtusi, töötades välja uuenduslikke ja kasumlikke lahendusi, mille mõju inimestele ja looduskeskkonnale oleks väiksem.

Jätkusuutlike ehitustoodete valmistaja eesmärk peaks olema vähendada tootmisest tulenevat sotsiaalset mõju ja keskkonnamõju.

Oleme selleks välja töötanud ökoinnovatsiooni programmi. Selle eesmärk on toetada tootearenduse üksuseid jätkusuutlikkuse, materjali tõhususe, ringmajanduse ja keskkonnamõju hindamisest tootearenduses.  

Ökoinnovatsiooni rahvusvahelises programmis on osalenud praeguseks üle 600 inimese. Esimene koolitus Põhjamaades, kaasa arvatud meie kohalikud teadus- ja arendusmeeskonnad, toimus 2015. aastal. Koolitusi korraldatakse regulaarselt kogu Saint-Gobain kontsernis.

MEIE KOHUSTUSED

Oleme võtnud kindla eesmärgi vähendada oma tegevuse keskkonnamõju. Peame iseäranis tähtsaks süsinikdioksiidi jalajälje vähendamist ning ringmajanduse edendamist.

Oleme seadnud eesmärgi vähendada aastaks 2025 energiakulu 15% ja CO2 heitkogust 20%.

2014. aastal kehtestas Saint-Gobain oma tegevuspõhimõtted sellistes valdkondades nagu energiakasutus, õhku paisatavad heitmed ja kliimamuutused. Need tegevuspõhimõtted toimivad ühise raamistikuna eri protsesside energiatõhususe parandamisel. Lisaks kinnitasime CO2 hinna määramiseks 2016. aastal uue ettevõttesisese süsteemi, mille eesmärk on kiirendada oma tegevuses üleminekut vähese CO2-heitega tehnoloogiale.

Meie siht on 2010. aasta tasemega võrreldes vähendada aastaks 2025 taaskasutamata jäätmete hulka 50% ja vedelas olekus väljutatava vee kogust 80%.