Mugavuse kontseptsioonid

Saint-Gobain arendab kontseptsioone, mis suurendavad hoonete kvaliteeti ja väärtust, samuti parandab inimeste heaolu ja tervisega seotud siseruumide keskkonda.

Multi Comfort kontseptsioon

Multi Comfort on terviklik kontseptsioon, mis põhineb Passivmaja standardil. Seda kasutatakse mugavuse lisamiseks ja uute hoonete jätkusuutlikkuse tagamiseks. Samuti eramute, kontorihoonete, koolide ja muude hoonete renoveerimise standard, mis tagab inimestele parema mugavuse.             Multi comfort by saint gobain Multi Comfort põhineb kindlaksmääratud parameetrite kogumil, mis objektiivselt mõõdavad mugavuse taset eri tüüpi hoones. Multi Comfort tüüpi hoone kvalifitseerimiseks peavad ehitised:

  • Olema projekteeritud vastavalt Multi Comfort standarditele ja sisaldama vastavaid Saint-Gobaini tooteid.
  • Ehitise kvaliteediga seotud mõõdistused peavad olema teostatud sõltumatu osapoole poolt.
  • Vastama kogu oma kasutusaja jooksul Multi Comfort nõuetele. 
  • Veendudes, et kõik nõuded on täidetud, omistatakse ehitisele Multi Comfort kvaliteedimärk.
Lisateabe saamiseks külastage www.multicomfort.com

Saint-Gobaini My Comfort®

My Comfort kontseptsioon® on Saint-Gobaini uuenduslike lahenduste kombinatsioon, mille tulemusena tagatakse mugavad siseruumide tingimused. Kontseptsiooni arendatakse koos partneritest ehitajatega ja rakendatakse nii uusehitusel kui renovatsiooni objektidel. My Comfort by Saint GobainMy Comfort tähendab mugavat siseruumide keskkonda, mis tähendab:

  • Paremat välis- ja siseseinte heliisolatsiooni, mis suurendab üldist heaolu, parandab unekvaliteeti jne.
  • Meeldivat akustikat siseruumides, mis tähendab, et köögis ega eluruumides ei teki ebameeldivat kaja-efekti. See on eriti oluline just suurtes ja kõrgete lagedega ruumides ning kõva kattematerjalidega viimistletud seinte ja lagede puhul. 
  • Siseruumide optimaalset temperatuuri ja madalamaid energiakulusid, mis saavutatakse tänu fassaadi, aknaklaasi, põranda ja katuse väga heale soojusisolatsioonile.

Back top