JÄTKUSUUTLIKKUSE DEKLARATSIOONID

Kuigi see pole mõeldud ainult selleks, julgustavad kolm olulist deklaratsiooni ettevõtteid materjalide ja toodete väljatöötamisel ning tootmisel kaaluma jätkusuutlikkust. Saint-Gobain keskendub suuresti keskkonna ja eelkõige kliimaprobleemidele, võttes eesmärgiks täita nende deklaratsioonide nõudeid igas asjakohases tootes.

Standardid

Saint-Gobain vastab keskkonnanõudeid sisaldavatele olulistele Euroopa deklaratsioonidele

Toote keskkonnasäästlikkuse deklaratsioon

EPD

Elutsükli hindamise tulemused esitatakse standardiseeritud kujul: EPD (toote keskkonnasäästlikkuse deklaratsioon), mis on kolmanda osapoole kinnitatud dokument, kus esitatakse võrreldav teave toodete keskkonnamõju kohta kogu nende elutsükli vältel. EPD hõlmab selliseid keskkonnamõjusid nagu globaalne soojenemine, osoonikihi hõrenemine, hapestumine, ressursside ja fossiilsete kütuste kasutamine jne.

Maailmaturul on suur nõudlus toodete ja materjalide keskkonnamõju kontrollitud, teaduspõhise teabe järele. EPD deklaratsioon pakub just sellist teavet ja kuna see järgib ISO standardeid, annab see ka võrreldavaid tulemusi.

Arvukad Saint-Gobaini ettevõtted on juurutanud analüüsi, mille tulemusel väljastatakse EPD-d; nende hulgas ka klaasitootja Vetrotech www.vetrotech.com

ISO

ISO on lühend, mis tuleb sõnadest International Organization for Standardisation (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon). Standardimine hõlmab hulka valdkondi, näiteks kvaliteedijuhtimine (ISO 9001) ja keskkonnajuhtimine (ISO 14000). Kõik need esindavad standardeid, mille täitmise saavutamist ja säilitamist Saint-Gobaini tegevuskohtadelt eeldatakse.

Näiteks Saint-Gobaini Gyproci divisjon www.gyproc.com on saavutanud oma tootmiskohtades ISO 14001 standardi täitmise. See tähendab, et kipsplaatide tootmiskohas parandatakse aastatega pidevalt keskkonnasäästlikkuse näitajaid. Tänapäeval annab selliste kohustuste võtmine Saint-Gobainile ka konkurentsieelise, kuna kliendid eelistavad keskkonnasäästlikul ja globaalset kliimat mittekahjustaval viisil valmistatud tooteid ning materjale.

CE

Euroopa CE-märgisega tooted vastavad Euroopa Komisjoni koostatud ehitustoodete direktiivi olulistele nõuetele.

See iseenesest ei ole veel kvaliteedikinnitus. Küll aga peavad CE-tooted vastama mõningatele miinimumnõuetele mehaanilise vastupidavuse, tuleohutuse, energiasäästlikkuse, loodusressursside jätkusuutliku kasutamise jms kohta.

Kõik Saint-Gobaini ehitustooted vastavad sellele standardile, näiteks kõik tulekindlad klaastooted Vetrotechilt (www.vetrotech.com), kes on Euroopas juhtiv tulekindla klaasi tootja, töötleja ja edasimüüja. Tagamaks, et need Vetrotechi tooted vastaksid loodusressursside jätkusuutliku kasutamise uusimatele nõuetele, on ettevõte võtnud kasutusele oma toodete pideva elutsükli analüüsi, mille tulemusel väljastatakse toote keskkonnasäästlikkuse deklaratsioon (EPD).