ELUTSÜKLI HINDAMINE

Saint-Gobain on võtnud kohustuse pakkuda klientidele tõelist lisandväärtust, töötades välja ja levitades uuenduslikke tooteid, millel on väike keskkonnamõju kogu elutsükli vältel. Toote keskkonnaaspektide ja sellega seotud potentsiaalsete keskkonnamõjude hindamiseks kogu elutsükli vältel kasutame sellist vahendit nagu LCA’d (Life Cycle Assessment).

Mõju mõõtmine 

Täiustuse tagamiseks on vaja mõõdetavaid näitajaid. Elutsükli hindamine on Saint-Gobainis peamine vahend, mida kasutatakse meie toodete ökoloogilise jalajälje mõõtmiseks. Range ja põhjalik elutsükli hindamine on tänapäeval säästva ehituse turul kõige laialdasemalt kasutatav meetod. See võimaldab kaardistada toodete mõju toormaterjalide hankimisest toote elutsükli lõpuni.

Elutsükli hindamise üldised protseduurid on kirjeldatud ISO 14000 keskkonnajuhtimisstandardites. See meetod võimaldab Saint-Gobainil mõista, kus täpselt tuleb toote, materjali või kogu lahenduse peamiste keskkonnamõjude vähendamisega tegeleda. Kõigi elutsükli hindamise protsesside tulemusi kasutatakse seejärel nende prioriteetide väljatöötamiseks, mida Saint-Gobain vajab teenuste, materjalide ja toodete pidevaks täiustamiseks.

Toote elutsükli võib jaotada neljaks etapiks:

  1. Tootmise etapp (toormaterjali hankimine, transportimine, tootmine)
  2. Ehitamise etapp (levitamine, transportimine, ehitamine (uued ehitised ja renoveerimine), paigaldamine)
  3. Kasutamise etapp (paigaldatud toodete kasutamine, hooldamine, parandamine, väljavahetamine, remontimine, hoone ekspluatatsioon)
  4. Elutsükli lõppemise etapp (dekonstruktsioon, lammutamine, transportimine, taaskasutamine, ringlussevõtt või jäätmetena kõrvaldamine)