Sisekliima

Siseruumides paraja temperatuuri (mitte liiga külm ega liiga kuum) hoidmine on hoones viibijate heaolu ja meeleolu jaoks oluline. Saint-Gobain suurendab soojusmugavust, töötades välja uusi materjale ja lahendusi, mis sobivad nüüdisaegsetesse madalenergiahoonetesse.

Hea enesetunne

Meeldiv valgustus, hea akustika, värske õhk ja keskkonnasõbralikud materjalid tagavad tervisliku ja mugava elukeskkonna.

TUNNEN End sisERUUMIDES hästi 

Enamik inimesi veedab 90% oma ajast siseruumides.  Seetõttu mugavate tingimuste loomine omab kriitilist tähtsust meie heaolule ja produktiivsusele - nii kodus kui tööl.

Sisekliima on lai mõiste, mis hõlmab temperatuuri, valgust, heli ja mitmeid muid tingimusi. Saint-Gobain viib läbi uuringuid ja arendab  pidevalt uusi tooteid ja lahendusi, mis parandavad hoonete sisekliimat kõikidest aspektidest lähtuvalt. Selleks, et mõista sisekliima mõistet, oleme me selle jaotanud viite valdkonda: soojustamine, visuaalne mugavus, tervislikkus, majanduslik mugavus. Loe ähemalt klõpsates üleval.