Digitaalne ehitus

Lähitulevikus digitaliseeritakse hoonete projekteerimise ja ehitamise protsessid kõigis etappides – projekteerimine, tellimine, logistika, ehitamine ja hoone hooldamine kogu selle elutsükli vältel. Juba täna muutuvad ehitusprotsessis muuhulgas arhitektuursete jooniste loomise, modelleerimise, dimensioneerimise, materjalide valik ja energiakulu arvutamise toimingud aina rohkem arvutikeskseks.

Lihtne juurdepääs informatsioonile

Digitaliseerimise protsess ehituses teeb selle lihtsamaks, võimaldades kiiret ligipääsu vajalikule informatsioonile.

EHITUSINFO MODELLEERIMINE

Arhitektid kasutavad tänapäeval keerukaid projekteerimisprogramme ja loovad ruumilisi mudeleid, rakendades üldlevinud rahvusvahelisi meetodeid ning standardeid. Selline digitaliseerimine muutub aina populaarsemaks ja paratamatult hakatakse tulevikus sel viisil juhtima kogu hoonete ehitamise protsessi. Arvukates riikides nõuavad ametiasutused digitaalsete meetodite kasutamist hoone kogu elutsükli vältel, esimestest arhitektoonilistest joonistest riigihanke korraldamise, ehitamise ja viimaks lammutamiseni. Saint-Gobain toetab digitaliseerimist.
Seda meetodit tuntakse ka lühendi BIM järgi, mis tuleb sõnadest Building Information Modelling. Kõige kitsamas mõttes tähendab see rajatise füüsikaliste ja funktsionaalsete omaduste digitaalset esitust, mis hõlbustab rajatise kohta andmete kogumist ja jagamist. Meetod hõlmab kogu rajatise elutsüklit. Meetodit saab kasutada ka riigihangete sujuvamaks ja hõlpsamaks korraldamiseks.

Saint-Gobain varustab arhitekte BIM-objektidega, millega on lihtne lisada Saint-Gobaini tooteid ruumilistele mudelitele. BIM-objektid on tasuta ja saadaval toodetest tehtud valmisobjektidena, nt isolatsioonielementidena. Samuti sisaldavad need kogu vajalikku materjali- ja tooteteavet (nt tuleohutuse ja akustilisi omadusi), nii et neid on lihtne kasutada sellistes modelleerimisprogrammides nagu Revit.
Saint-Gobain töötab pidevalt välja uusi BIM-mooduleid ja on võtnud kohustuse asuda ehitusprotsessi digitaliseerimisel juhtpositsioonile.

Siin saate alla laadida ISOVER-i BIM-objektid: http://www.isover.dk/r%C3%A5dgivning/revit+bim+objekter

Siin saate alla laadida Gyproci BIM-objektid: http://www.gyproc.dk/bibliotek/bim-bibliotek/bim+objekter+og+filer

Siin saate alla laadida Glassolutionsi BIM-objektid: http://www.polantis.com/glassolutions