Tuli

Tuleohu vähendamine on Saint-Gobaini jaoks prioriteetne. Seetõttu pakume suures valikus lahendusi, mis suurendavad hoonete tuleohutust.

Kaitse

Saint-Gobain pakub klaase, mis tõkestavad ühtaegu nii soojust kui ka tuld.

INIMESTE TURVALISUS

Tuleoht on ehitatud keskkonnas inimeste jaoks üks suurimaid ohtusid. Kuna inimeste heaolu ja turvalisus on Saint-Gobaini jaoks esmatähtis, tagame loomulikult teie hoones suurepärased ohutuslahendused olukordadeks, kui puhkeb tulekahju.

Tuleohutuse ettevaatusabinõusid tuleb rakendada hoone igas komponendis ja Saint-Gobain pakub tooteid, mis tagavad parima tuleohutuse keldrist katuseni. Juba ehitusprotsessi alustades saab vundamendi teha tulekindlate toodetega, nt Fibo plokkidest, mida pakub Weber, www.weber.ee

Hoonete sisemuses saab kasutada Gyproci kipsplaate, www.gyproc.ee , mis vastavad tulekindlate ehituselementide ja pindade nõuetele. Neid kipsplaate saab kasutada ka olemasolevate struktuuride tulekindluse suurendamiseks. Ka ISOVERi, www.isover.ee , isolatsioonilahendused ei ole loodud ainult siseruumide soojas hoidmiseks, vaid neid saab kasutada ka välisseinte tulekindlaks muutmisel, kuna isolatsioonis kasutatakse mittesüttivat materjali – klaasvilla.

Saint-Gobaini materjalid ja lahendused aitavad teil ehitada hooneid, mis vastavad kehtivatele tuleohutuseeskirjadele.