Energia

Meie eesmärk Saint-Gobainis on saada jätkusuutliku elukeskkonna valdkonnas tööstusharu tipptegijaks. Globaalse soojenemise, rangema seadusandluse ja klientide kõrgemate ootuste tõttu on hoonete energiatarve muutunud üheks kõige olulisemaks punktiks nii uutes ehitistes kui ka renoveerimisel.

Hoonete välispiirded

Saint-Gobain on viimastel aastatel märkimisväärselt täiustanud oma isolatsioonilahenduste tõhusust – tulemuseks aina paremad ja paremad tooted.

ENERGIAREVOLUTSIOON

Elukeskkondade turul on käimas revolutsioon ja Saint-Gobaini eesmärk on olla juhtivaks tegijaks. Tänapäeval on hoonete energiatarve olulisem kui kunagi varem, seda nii uute majade ehitamisel kui ka vanade renoveerimisel.

Enamikus Euroopa riikides moodustab hoonete toimimise käigus tarbitav energia üle poole kogu riigi CO2 -heitest. Seetõttu on kehtestatud rangemad seaduslikud nõuded, milles pööratakse eriti suurt tähelepanu uute hoonete ehitamisele.

Saint-Gobain pakub lahendusi, mis vähendavad hoonete soojuskadu ja sellega ka hoonete mõju kliimale. See on pidev protsess. Näiteks on Saint-Gobain algatanud üle Euroopa 16 Multi-Comfort tüüpi nullenergiamaja ehitamise. Nende majade eesmärk on levitada teadmisi passiivse küttega ehitiste kohta ja pakkuda mõtteainet nii tuleviku ehitusteks kui ka energiapoliitika debatiks. Need uuenduslikud majad annavad meile väärtuslikke teadmisi meie toodete ja lahenduste kohta, mis annav võimaluse tulevikus luua veel paremaid lahendusi.

Saint-Gobain pingutab pidevalt selle nimel, et töötada välja uusi madala energiatarbega tooteid ja täiustada olemasolevaid. Hea näide on isolatsioonimaterjalide tootja ISOVER, www.isover.ee, kes on suutnud tänu ulatuslikele uuringutele vähendada pidevalt oma isolatsioonimaterjalide soojuskadu (U-väärtust), nii et see on varasemast märkimisväärselt väiksem. ISOVER pakub isolatsioonilahendusi ehitiste seintele, katustele ja vundamentidele. Samuti toodab ettevõte tehnilisi isolatsioonimaterjale torudele, tuulikutele jne.

Kuigi isolatsioon on väga oluline, ei ole see energiatõhusate hoonete puhul ainumäärav. Samavõrd tähtis on hoone välispiirete täielik optimeerimine: välisseinad, vundament, aknad ja katus.

Loomulikult on Saint-Gobaini ettevõtted aktiivsed ka selles valdkonnas. Näiteks Weber, www.weber.ee, aitab parandada raskete välisseinte tihedust ja muuta need „soojaks” toodetega nagu kergplokid, müürisegu ja fassaadi soojustuslahendused. Tootjad nagu Gyproc, www.gyproc.ee, kes toodab kipsplaate, ja ISOVER, www.isover.ee,  kes valmistab isolatsioonimaterjale, pakuvad lahendusi varasemast märksa väiksema tihedusega, energiatõhusate seinte valmistamiseks.

Tänu klaaspakettide energiasäästlikkuse paranemisele viimasel aastakümnel ei ole aknad enam hoone välispiirete nõrk koht. Uuemat tüüpi aknad, mis on välja töötatud ettevõtetes nagu Saint-Gobaini Glassolutions, www.glassolutions.ee, on erakordselt energiatõhusad. Klaaspaketid hoiavad külma õhu väljas ja sooja õhu sees, kuid on ka selliseid lahendusi, mis filtreerivad sooja päikesekiirgust ja tagavad läbi aasta meeldivad sisekliima.

 

Detailsem ülevaade meie selle sektori kaubamärkidelt: