SE4ALL

Saint-Gobain toetab SE4ALL'i, ÜRO ülemaailmne algatus kõikidele ühiskonna sektoritele.

 Säästev Energia Kõigile 

2014. aasta oktoobris, Global Green Growth Forumi ajal allkirjastasid Saint-Gobaini tegevjuht ja juhatuse esimees, Pierre-Andre’de Chalendar ÜRO säästva energia lepingu Säästev Energia kõigile ( SE4ALL) algatusel. SE4ALL käivitati 2012. Aastal ja selle eesmärgiks on parandada kõige vaesemate ja haavatavamate inimste elu tagades kõigile juurdepääsu kaasaegse energia teenustele, suurendades ja parandades taastuvate energiallikate osakaalu ja tõhusust üle maailma. Seda algatust juhib ÜRO peasekretär.

SE4ALL EESMÄRGID

“Taastuv Energia Kõigile” algatus on mitmeid sihtrühmi hõlmab partnerlus valitsuse, erasekrotri ja kodanikuühiskonna vahel. 2011. aastal ÜRO peasekreätri poolt algatatud programmil on 3 omavahel seotud eesmärki, mis tuleb saavutada aastaks 2030:

  • Tagada üldine kättesadavud kaasaegsetele energiateenustele
  • Kahekordistada tõhusa energia arengu globaalset määra
  • Kahekordistada taastuvenergia osakaalu ülemaailmsetes energialiikides

Need kolm eesmärki on igaüks omaette olulised ja nad tugevdavad teineteist olulisel moel. Näiteks taskukohased taastuvenerfia tehnoloogiad toovad kaasaegse energiatehnoloogia teenuseid maapiirkondadesse, kus laiendamine tavaliste elektrivõrkudega oleks liiga kallis ja ebapraktiline. Energiatõhususe toetamine tagab olulise kokkuhoiu valitsusele, ettevõttetele ja majapidamistele vabastades samas energiat teiste otstarbekamatele kasutustele. Nende kolme eesmärgi saavutamine korraga  maksimeeriks kasu arengut ja aitaks stabiliseerida kliimamuutused pikemas perspektiivis.