Multi Comfort

Saint-Gobain töötas Multi-Comfort ehituse kontseptsiooni välja esimest korda 2004. aastal. Tegemist on ulatusliku programmiga, mis hõlmab kõiki eluaseme- ja teenindussektori hoonete mugavust mõjutavaid aspekte.

SAINT-GOBAINI MULTI-COMFORT, MEIE ASJATUNDLIKKUSE TÕEND

Saint-Gobain ei ehita hooneid, vaid varustab neid eristavate ja eelkõige mugavuse osas lisandväärtust andvate lahendustega. Oma lahenduste tõhususe demonstreerimiseks ja uurimis- ning uuendustöö jätkamiseks on hulk kontserni ettevõtteid jõud ühendanud, arendades 13 riigis Multi-Comfort kontseptsiooni maju.

Sel viisil töötab Saint-Gobain välja elukeskkonna loomise uusi meetodeid. See koosneb terviklikust kontseptsioonist, mis arvestab samas iga inimese vajadustega ja vastab kõige rangematele ehituslikele standarditele. 

HEAOLU: UUS ELAMISE VIIS

See kontseptsioon põhineb Multi-Comforti lähteülesandel, mis keskendub viit tüüpi heaolule ja püüab samas vähendada keskkonnamõju.

  • Soojusmugavus ja energiatõhusus: aastaringselt meeldiv temperatuur ja minimaalne energiakulu.
  • Tervise heaolu: siseõhu kvaliteedi parandamine.
  • Akustiline heaolu: sise- ja välismüra probleemide vähendamine.
  • Visuaalne heaolu: loomuliku valguse kasutamine, et saavutada mugav ja esteetiliselt meeldiv keskkond.
  • Modulaarne mugavus ja ohutus: juurdepääsu hõlbustamine ja modulaarsete ning ohutute ruumide loomise soodustamine.

See programm võimaldab täita mitmesuguseid nõudeid, saavutades samas jätkusuutlikult hoone tipptasemel energiatõhususe. See näitab, et suure tõhususega hooned võivad olla ka elanikele kaunid, mugavad ja majanduslikult tasuvad.

ELUASEMETE MUGAVUS JA TÕHUSUS

Arvukate kontserni ettevõtete asjatundjatest koosnev töörühm määratles Saint-Gobaini programmi Multi-Comfort jaoks vajalikud tehnilised ja ehituslikud kriteeriumid. Hoone peab vastama kõigile sisemise mugavuse (soojus, akustika, siseõhk ja loomuliku valguse pakutav visuaalne mugavus) ning tõhususe kriteeriumitele (kütte ja kliimasüsteemi energiakulu, loomuliku valguse näitajad ja detsibellid).

Selle disain peab olema keskkonnasõbralik ja hind turuolukorda arvestades mõistlik. Multi-Comfort hoone toimivust tuleb mõõta kohe, kui selles hakatakse elama, et saada Saint-Gobaini lahenduste eeliste kohta konkreetne tõend.
Hoone toimivuse vastavust Multi-Comfort kontseptsiooni põhimõtetele kinnitab sõltumatu üksuse korraldatav sertifitseerimine.
Vaadake Multi-Comfort süsteemi saavutusi

EHITUSSTANDARDITEst ees

Saint-Gobain toodab ja levitab oma peamiste kaubamärkide kaudu tooteid ning lahendusi, mis toetavad kõiki neid elamispindade mugavuse aspekte. Saint-Gobain on kõik lahendused koondanud Multi-Comfort programmi alla, näidates selgelt ja konkreetselt, et hoonete toimivust on võimalik märkimisväärselt parandada, kasutades lihtsalt paigaldatavaid, turul juba pakutavaid lahendusi. Nii julgustab see programm rangemate ehitusstandardite loomist ja suure lisandväärtusega lahenduste kiiremat kasutuselevõttu ehitusvaldkonna ja ühiskondlike rajatiste tööstuses.

Loe pikemalt Saint-Gobaini rahvusvaheliselt lehelt.