Jätkusuutlikkus

Saint-Gobain toetab jätkusuutlikku ehitamist ja töötab välja uuenduslikke ehitus- ja renoveerimislahendusi, mis tagavad hoonete energiatõhususe, mugavuse, tervislikkuse ja esteetilise välimuse, kaitstes samas loodusvarasid.

Jätkusuutlik ehitamine

Tööstusriikides moodustab ainuüksi ehitustööstus 40%  energiatarbimisest ja tekitab 38% kasvuhoonegaaside heitkogusetest.     Allikas: UNEP-SBCI

KUIDAS MEIE, KUI LAHENDUSTE PAKKUJA SUHTUME ETTEVÕTTE SOTSIAALSESSE VASTUTUSSE?

Saint-Gobain on maailmas elukeskkonna- ja ehitustoodete turgudel juhtpositsioonil. Me töötame välja ja pakume tooteid, mis parandavad hoonete tehnilisi näitajaid ning edendavad elu- ja töökeskkonda. Need on loodud tänapäeva ühiskonna vajadusi silmas pidades, mõjutamata negatiivselt homset maailma. Ligi kolmandiku meie müügist moodustavad tooted, millest on keskkonnale otseselt kasu (eelkõige tänu paremale energiatõhususele).

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTE

Meie tootmis- ja jaemüügiettevõtete tegevuses arvestatakse inimeste õigusi ja võimalusi, kaitstes samas meie planeeti. Me piirame loodusvarade ammendumist, täiustame materjalide ringlussevõttu ja taaskasutamist ning tagame oma töötajate tervishoiu ja heaolu, suutes nii positiivselt mõjutada jätkusuutlike heade tavade omaksvõtmist nendes valdkondades. Tänu meie suurusele ja ulatusele kehtib see ka väljaspool meie ettevõtteid. Haridus-, koolitus- ja teavitustegevuse ning ökoinnovatsiooni kaudu saame edendada jätkusuutlikkust ka meie enda tarnijate ning klientide seas.

JÄTKUSUUTLIK EHITamine

Lugege pikemalt meie jõupingutuste kohta jätkusuutliku ehituse vallas.

ELUTSÜKLI HINDAMINE

Saint-Gobain on võtnud kohustuse pakkuda klientidele tõelist lisandväärtust, töötades välja ja levitades uuenduslikke tooteid, millel on kogu elutsükli vältel väike keskkonnamõju. Toote keskkonnaaspektide ja sellega seotud potentsiaalsete keskkonnamõjude hindamiseks kogu elutsükli vältel kasutame sellist vahendit nagu elutsükli hindamine.

Siit saate lugeda pikemalt elutsükli hindamise kohta.

JÄTKUSUUTLIKKUSE DEKLARATSIOONID

Kuigi see pole mõeldud ainult selleks, julgustavad kolm olulist deklaratsiooni ettevõtteid materjalide ja toodete väljatöötamisel ning tootmisel kaaluma jätkusuutlikkust. Saint-Gobain keskendub suuresti keskkonna ja eelkõige kliimaprobleemidele, võttes eesmärgiks täita nende deklaratsioonide nõudeid igas asjakohases tootes.

Jätkusuutlike deklaratsioonide kohta saate täpsemalt lugeda siit.

SERTIFITSEERIMISSÜSTEEMID

Hoonete energiasäästlikkuse suurendamine on üks Saint-Gobaini strateegia põhiteemasid. „Rohelise disaini” lähenemisviis mitte ainult ei mõjuta positiivselt rahva tervist ja keskkonda, vaid vähendab ka tegevuskulusid ja aitab luua jätkusuutlikku kogukonda. Seega toetab ja kasutab Saint-Gobain aktiivselt olulisemaid jätkusuutlikkust soodustavaid sertifikaate.

Sertifitseerimissüsteemide kohta saate täpsemalt lugeda siit.