Innovatisoon

Teadusuuringud ja innovatsioon on Saint-Gobaini strateegias kesksel kohal. Kontserni teadusuuringutes keskendutakse nii läbimurdeliste uuenduste leiutamisele kui ka olemasolevate toodete, protsesside ja teenuste pidevale täiustamisele, lähtudes avatusest ja kliendi vajaduste märkamisest.

Innovatsioon Saint-GobainIS

Innovatsioon kui Saint-Gobaini strateegia fookus on kogu kontsernis esmase tähtsusega. 23% Saint-Gobaini müügimahust moodustavad tooted, mis on töötatud välja viimase viie aasta jooksul, ja neljandat aastat järjest on kontsern nimekirjas Top 100 Global Innovators, mille koostas Thomson Reuters 2014. aastal.

 

Innovatsioon on Saint-Gobaini strateegias kesksel kohal. Enam kui 23% meie müügimahust moodustavad tooted, mis on töötatud välja viimase viie aasta jooksul.
 

Pierre-André de Chalendar,
esimees ja tegevjuht

MUUTUSED NÕUAVAD UUENDUSLIKKUST

Kõik sektorid, milles Saint-Gobain tegutseb, muutuvad kiiremini kui kunagi varem. Ehitusvaldkonnas, mida varem peeti konservatiivseks, toimuvad nüüd suured muutused.

Konkurentsikeskkond muutub iga päevaga aina keerulisemaks ja kui ettevõtted soovivad oma äritegevust laiendada, peavad nad tulevaste probleemide lahendamiseks suutma kiiresti reageerida. Nende väljakutsetega toimetulekuks on Saint-Gobaini strateegia fookuses innovatsioon.

Uurimis- ja arendustöö eesmärgid ühitatakse kontserni vajaduste ja ambitsioonidega, et tagada Saint-Gobaini edukas konkureerimine, uute võimaluste avastamine ja parimatest parimate töötajate leidmine.