UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖ KESKNE INNOVATSIOON

Kavandada uuenduslikke, kõrgetasemelisi tooteid ja lahendusi, et parandada meie elukeskkonda ja igapäevaelu, on Saint-Gobaini strateegia südames. See on kontserni meeskondade vastutus, aga ka peamine motivatsiooniallikas. Nende uuenduste kaudu aitavad meeskonnad kaasa hoonete ja protsesside keskkonnamõju vähenemisele, aga ka uute, kõrgetasemeliste lahenduste väljatöötamisele. Saint-Gobaini strateegia aluseks on uuenduslike, kõrgetasemeliste toodete ja lahenduste väljatöötamine meie elukeskkonna ning igapäevaelu parandamiseks. See on kontserni meeskondade vastutus, aga ka peamine motivatsiooniallikas. Nende uuenduste kaudu aitavad meeskonnad kaasa hoonete ja protsesside keskkonnamõju vähenemisele, aga ka uute, kõrgetasemeliste lahenduste väljatöötamisele.

TULEVIKU VÄLJAKUTSEID ENNETAV UURIMISTÖÖ

Uuenduslikkus on üha tugevnevas konkurentsis ja sektoritesse ilmuvate arvukate uute tegijate taustal kontserni suurim eristav tugevus.

Saint-Gobaini suutlikkus ühendada suure lisandväärtusega toodetes uusimat tipptehnoloogiat ja disaini on sageli juhtpositsiooni tugevdamisel määrav eelis. Turgudel, kus valdav konkureerimine käib madala hinnaga pakkumiste vahel, on ainuke viis konkurentsivõime säilitamiseks tegeleda pideva uuendamisega, et vähendada tootmiskulusid ja pakkuda aina tõhusamat klienditeenindust.

KAHEKSA STRATEEGILIST PROGRAMMI

Saint-Gobaini strateegilised uurimisprogrammid lähtuvad selliste projektide portfellist, mis aitavad siseneda arenevatele turgudele ja tehnoloogiavaldkondadesse.

 • Aktiivklaasimine
 • Kõrgefektiivsed isolatsioonisüsteemid
 • Välisseinte isolatsioonisüsteemid
 • Funktsionaalsed paindlikud kiled
 • Valgustus
 • Loodussäästlike protsesside energiatõhusus ja minimaalne keskkonnamõju
 • Tahkeoksiidkütuseelemendid (SOFC)
 • Katseline: energia salvestamineSaint-Gobain’s strategic research programs correspond to a portfolio of projects that open the door to emerging markets and technologies.

TURU VAJADUSTE JÄLGIMINE

Kontserni strateegiline kasvamine koos elukeskkonna- ja ehitusturgude järkjärgulise muutumisega on tekitanud Saint-Gobainis avatuse ja klientide vajaduste märkamise meelsuse. Klientide ootustele vastamiseks ja tekkiva nõudluse ennetamiseks edendab kontsern tugevamat partnerlust ning ühistööna toimivat arendustegevust.

KESKKONNAHOIDLIKE UUENDUSTE edendamine

Ühe osana oma põhjalikust arendustegevusest on Saint-Gobain seadnud eesmärgiks viia läbi elutsükli hindamised kõigis oma ehitussektori tootmisüksustes.

Elutsükli hindamine on teaduslik vahend toote täieliku potentsiaalse keskkonnamõju analüüsimiseks mitme kriteeriumi põhjal, arvestades kogu protsessi: tootmiseks tooraine hankimine, toote müük, paigaldamine, kasutamine, kasutusea lõppemine ja taaskasutusele võtt.

Kui ökoloogiline jalajälg on mõõdetud, saab kontsern elutsükli hindamise tulemuste põhjal alustada nende toodete keskkonnamõju vähendamist, luues samas uut väärtust. Need on Saint-Gobaini ökoinnovatsiooni (keskkonnahoidlike uuenduste edendamise) strateegia kaks eesmärki. Kontserni ökoinnovatsioon peaks andma klientidele lisandväärtust: pakutakse tooteid ja lahendusi, mis vähendavad hoonete ja infrastruktuuride keskkonnamõju kogu nende elutsükli vältel. Ökoinnovaatiline toode või lahendus aitab vähendada hoonetes ja taristutes ressursside (eelkõige energia ja vee) kasutamist ja/või avaldab kogu elutsükli vältel väiksemat keskkonnamõju.

Kontserni uuenduste valikus on hulk näiteid ökoinnovaatiliste toodete ja lahenduste üha kasvava osakaalu kohta. Saint-Gobaini pühendumist sellele algatusele on näha näiteks järgmiste edukalt turule toodud toodete puhul.

 • 2009: PAM-i kergemad Blutop-torud
 • 2009: Verallia ökodisainiga EcoVa pudelid
 • 2010: ettevõtte Saint-Gobain Glass pliivabad peeglid Miralite Revolution
 • 2012: weber.therm A200 komposiitmaterjalist välisseinte isolatsioonisüsteemid koos weber.pas pealmise pinnakattega
 • 2013: ettevõtte Saint-Gobain Performance Plastics uued looduslikku päritolu, ftalaadi- ja BPA-vabad torud Tygon®
 • 2013: ettevõtte Saint-Gobain Sekurit SGS CoolCoat kuumustpeegeldav esiklaas, mis vähendab kliimaseadme kasutamise vajadust ja seeläbi kütusekulu, tagades keskkonnasäästlikuma tulemuse

Saint-Gobaini eesmärk on juurutada ökoinnovatsiooni põhimõtteid süstemaatilisemalt kogu oma organisatsioonis. See tähendab teadlikkuse tõstmist ja põhjaliku väljaõppe pakkumist uurimistöö tegijatele, aga ka turunduse, hankke, tervishoiu-keskkonnaohutuse ja tootmise meeskondadele. Ökoinnovatsioon on süstemaatiline ja eeldab kõigi seotud osapoolte vahelist pidevat dialoogi. Meeskonnad peavad valdama ühist sõnavara ja vahendeid eesmärkide määratlemiseks, kuid neil läheb vaja ka ressursse nende eesmärkide saavutamiseks.

Saint-Gobain on juurutanud eri valdkondades ja riigipõhistes organisatsioonides spetsiaalseid koolitusprogramme alates 2012. aasta keskpaigast, et tutvustada kõigile juhtidele ja nende meeskondadele ökoinnovatsiooni kaasamist olemasolevatesse uuendusprotsessidesse. Need jõupingutused jätkusid 2013. aastal ja laienevad eesolevatel aastatel veelgi.