Koostöö

Saint-Gobainis on kööstöö ja partnerlus meie sidusrühmadega lahutamatu osa ärist. Olgu nendeks siis ülikoolid, omavalitsused, kliendid või teised osanikud. Me näeme selles koostöös potentsiaali veel paremate lahenduste loomiseks.

 Näited