Global Compact

Saint-Gobain ühines 2003. aastal ÜRO globaalse leppega Global Compact, kinnitades sellega pühendumist ettevõtete sotsiaalsele vastutusele, kooskõlas oma tegutsemise põhimõtete ja tegevuskavaga.

Rahvusvahelised kohustused  

Saint-Gobain ühines 2003. aastal ÜRO leppega Global Compact. Global Compact on enam kui 2000 ettevõtet, mittetulundusühingut ja kodanikuühiskonna organisatsiooni ühendav rahvusvaheline algatus, mille aluseks on kümme universaalset põhimõtet inimõiguste, töötajate õiguste, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnast. Selle rahvusvahelise võrgustiku kasutamise eesmärk on panustada ühiselt humaanse ja jätkusuutliku majanduse arengusse. Global Compactiga ühinedes võttis Saint-Gobain kohustuse siduda need kümme põhimõtet oma strateegia ja tegevusega.

2009. aastal kinnitas Saint-Gobain kaks dokumenti seoses Global Compactiga: